SVSU Secusigiu vă atrage atenția!

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ
Statistica incendiilor produse în ultimii ani arată că în această perioadă cauzele de incendiu cele mai frecvente sunt: focul deschis, nerespectarea regulilor de fumat şi arderile vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, de pe marginea căilor de comunicaţie, respectiv de pe diverse canale de irigaţie.
Pericolul mare ia incendiile de vegetaţie uscată îl reprezintă nerespectarea distanţelor de siguranţă faţă de locuinţe, anexe gospodăreşti, depozite de furaje, păduri, plantaţii, reţele electrice, reţele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze şi lichide combustibile şi în multe situaţii clădirile, instalaţiile amintite au fost afectate producându-se pe lângă pagube materiale şi efecte cum ar fi întreruperea funcţionării instalaţiilor electrice, de telefonie sau întreruperea alimentării cu gaze.
Atenţie la arderile necontrolate !
Utilizarea focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale este prevăzută în Normele generale de apărare împotriva incendiilor şi în Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.576/605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.661 din 22.09.2008.
Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, au obligativitatea respectării prevederilor reglementărilor în domeniu, conform actelor normative mai sus menţionate, astfel:
■ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
■ arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
■ distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor din O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului;
■ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc pe timp de zi, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate;
Stimaţi cetăţeni!
Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 6% ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.
Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii au scăzut, se recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:
1 .Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată;
2.NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
3.NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
4.Aşezaţi o tâviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
5.NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
6.Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
7.NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
8.Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;
9.NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
10.NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
11.Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
12.NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.
SVSU Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.