Un an 2016 pozitiv pentru comuna Secusigiu

cHESA-Acum, la început de an 2017, privind în urmă, cum ați descrie anul ce a trecut, 2016, din punct de vedere administrativ?
-A fost un an în care comuna Secusigiu a progresat, un an pe parcursul căruia s-a continuat implementarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală aprobată pentru perioada 2014-2020, strategie  care a fost elaborată ţinându-se cont de  opţiunile exprimate de către cetăţenii comunei și raportată la resursele bugetare anuale medii ale comunei.
Pe parcursul anului 2016, la fel ca în fiecare an de când am fost ales primar, am făcut tot ce mi-a stat  în putință pentru a remodela și pentru a îmbunătăți aspectul comunei, pentru a asigura cât mai bune condiții de urbanism cetă-țenilor noștri, prin inițierea unor noi proiecte care să aducă plus valoare și să asigure progres.
Am încercat să implementăm proiecte de investiții utile pentru dezvoltarea comunei, ținând cont de necesitățile și prioritățile localităților aflate în aria noastră administrativă: Secusigiu, Satu Nou, Munar, Sânpetru German.
De asemenea, este important de precizat că toate investițiile derulate în cadrul programului administrativ de dezvoltare au avut la bază o prognoză realistă a resurselor financiare avute la dispoziţie prin bugetul local, dar şi prin atragerea de resurse financiare suplimentare, necesare punerii în practică a unor proiecte viabile și utile pentru asigurarea progresului comunei noastre. Întregul act administrativ s-a desfăşurat prin cântărirea cu chibzuinţă a banilor avuţi la dispoziţie, fără a face excese la capitolul cheltuieli, realizându-se şi o prioritizare a investiţiilor, prin luarea în calcul a asigurării resurselor financiare pentru acoperirea necesităţilor tururor activităților avute în vedere, de la investiţiile în infrastructură, până la cele de susţinere a activităţilor culturale, sportive etc.
Cu alte cuvinte şi anul precedent, alături de domnul viceprimar, Consiliul Local și aparatul administrativ al Primăriei, s-a reușit continuarea programului de modernizare a comunei de aşa  manieră încât sa avem o evoluție  dinamică, cu perspective pentru viitor.
-Cum s-ar prezenta o scurtă dare de seamă a ceea ce s-a realizat pentru comună în decursul anului 2016?
-Vă dați seama că nu pot expune în câteva rânduri tot ceea ce s-a întreprins din punct de vedere administrativ în decursul anului 2016. Pot însă face o scurtă expunere a principalelor proiecte implementate în comună, menționând că am avut structurat bugetul local de așa manieră încât să asigurăm sustenabilitate tuturor activităților și investițiilor derulate pe parcursul anului precedent. Ca un scurt bilanț al anului 2016 aș putea aminti:
– la Școala Mică s-au executat lucrări majore de reabilitare, de la schimbarea acoperișului, izolarea clădirii, renovarea exterioară, construcția unei anexe pentru amenajarea sălii profesorale, montarea de geamuri termopan, renovarea interioară, amenajarea de grupuri sanitare noi etc
-au fost amenajate trotuare pavate în toate localtățile comunei
– la Școala Mare din Sânpetru German au fost schimbate ușile și geamurile cu unele noi din termopan și s-au amenajat grupruir dsanitare noi
-s-a montat tâmplărie din termopan la Grădinița din Secusigiu, unde s-a schimbat și acoperișul și s-a renovat clădirea
– au fost executate multiple lucrări de pietruire străzi
-la terenurile de fotbal din Munar, Secusigiu și Sânpetru German, s-au implementat investiții importante ce au vizat montarea gardurilor, investiții în rețelele electrice, amenajarea băncilor de rezerve etc
– la Școala din Satu Mare s-a schimbat acoperișul și s-a renovat exteriorul clădirii
– a fost complet reabilitat căminul cultural din Satu Mare, prin schimbarea acoperișului, montarea de gresie și faianță, renovare interioară și exterioară completă. -s-a realizat iluminatul ornamental pentru bisericile din comună
-a fost pavat platoul din fața Căminului Cultural din Secusigiu
-s-au reluat lucrările de cadastrare în comună
– a fost extins iluminatul public în Sânpetru German, în zona dintre sat și Satu Nou, precum și în Secusigiu pe strada numărul 14
-vechiul cămin cultural din Sânpetru German a fost demolat, pentru a lăsa loc unei noi construcții viitoare
– au fost reluate lucrările de amenajare a căminului cultural din Secusigiu, fiind montată și aparatura de climatizare
– la școala din Munar au fost  amenajate grupuri sanitare noi
– a început cosntrucția unei noi grădinițe la Secusigiu
– asigurarea întreținerii spațiilor verzi și a curățeniei comunei s-a înscris în calendarul acțiunilor întreprinse în comună, după cum s-au depus eforturi și pentru întreținerea drumurilor comunale
– au  fost sprijinte activitățile culturale și sportive, în acest sens fiind organizate multiple activități cultural-folclorice, cum ar fi spre exemplu, sărbătoare „Fiii Satului”
-susținerea activitățiilor școlilor din comună a constituit de asemenea, o prioritate și anul trecut
Cele expuse anterior sunt câteva din proiectele implementate anul trecut, pe tot parcursul anului 2016, la fel ca în toți anii de când am fost ales primar, actul administrativ fiind îndreptat spre cerințele cetățenilor, existând o transparență totală în tot ceea ce s-a întreprins din punct de vedere administrativ, astfel încât să se cunoască de către cetățeni toate proiectele noastre, cu toate cheltuielile aferente, principiul de bază fiind acela că orice proiect implementat în comună are la bază sumele de bani colectate prin impozite și taxe locale, sume pe care cu greu și le plătește fiecare și de aceea, este normal și firesc ca cetățenii noștri să cunoască pe ce s-au cheltuit banii lor, în ce scop și cu ce folos.
Politica de bază a administrării comunei a fost una deschisă, fără ascunzișuri, fără lucrări nelalocul lor, fără investiții de prisos, totul printr-o gestionare chibzuită a banului public, țelul fiind acela de a mai face cîțiva pași spre modernizarea  comunei noastre.
-Se vede că anul trecut comuna a progresat. Sunteți mulțumit de evoluția comunei din 2016 ?
-Ca și primar, dar și ca cetățean, vă mărturisesc că mereu vreau mai mult, dorind să văd întreaga comună cât mai repede pusă la punct în totalitate, așa cum de altfel sunt convins că-și doresc toți concetățenii mei. Pentru acest deziderat muncesc, și an de an, în limita resurselor financiare disponibile, mai punem o cărămidă la amenajarea unei comune cât mai frumoase și plăcute tuturor.
Anul trecut am făcut, întradevăr,  noi pași importanți în această direcție, dar mai sunt încă multe de făcut pentru a ajunge la acel nivel de dezvoltare pe care ni-l dorim toți cei care locuim aici. Exemplu este în acest sens dorința noastră de a începe asfaltarea străzilor, însă nu am primit încă undă verde de la Ministerul Dezvoltării pentru asigurarea finanțării proiectului de asfaltare străzi în comună, proiect realizat și depus de noi la Minister. Sper însă să vedem aprobată finanțarea proiectului anul acesta.
Suntem pe un drum bun, avem o comună care a progresat, ceea ce-mi doresc și pe mai departe. Faptul că putem asigura un progres gradual al comunei, se datorează limitelor sumelor bugetare pe care le avem la dispoziție, lucru care face să înaintăm doar în funcție de resursele de care dispunem ca și administrație locală, resurse din care trebuie să acoperim nu doar zona de investiții directe în modernizare, ci și zonele aferente învățământului, culturii, sportului, aparatului administrativ, întocmirii de proiecte și studii etc.
Lucrul cel mai important ca și comunitate este să vedem o evoluție pozitivă de la an la an, ceea ce s-a întâmplat și pe parcursul anului 2016, reușindu-se continuarea strategiei de dezvoltare a comunei, prin acoperirea atât a cheltuielilor administrative și de funcționare a comunei, cât și identificarea  resurselor pentru proiecte necesare progresului comunei.
Pot spune, că prin activitatea administrativă, s-a reușit așezarea comunei Secusigiu pe drumul cel bun, un drum al progresului, un drum al modernizării, un drum prin care să vedem o evoluție pozitivă, pentru comună și comunitatea noastră locală.
Toate acestea s-au realizat prin implicare și efort, printr-o muncă de echipă între primar, viceprimar, consilieri locali și aparat administrativ al Primăriei, cu sprijinul celorlalte autorități din comună.
-Un gând pentru cetățeni la început de 2017?
-În primul rând mulțumesc tuturor cetățenilor din Secusigiu, Munar, Satu Mare și Sânpetru German, fiindcă i-am simțit alături mereu și împreună cu care doresc să continuăm adminstarea comunei cât mai bine și cu rezultate pentru comunitatea noastră locală.
Sigur, mai sunt încă multe de făcut, mergem însă înainte, trecând peste toate greutățile, spre binele comunei Secusigiu.
Vă doresc tot binele din lume și un an prosper în care fiecare să-și îndeplinească propriile năzuințe.

Both comments and pings are currently closed.