Viceprimarul Gavril Onu, informează:

VICE SECUSIGIULa nivelul comunei s-au exacutat în ultima perioadă o multitudine de acțiuni vizând asigurarea curățeniei precum și realizarea unor lucrări edilitar-gospodărești. Astfel, împreună cu persoanele de la ajutorul social, au fost toaletați pomii de pe domeniul public, au fost văruiți, iar iarba a fost cosită. De asemenea, s-au executat lucări de curățenie și întreținere în toate cimitirele comunei. S-a intervenit și pe drumurile județene, unde între localitățile comunei s-a cosit iarba și s-au adunat gunoaiele de pe margine. Menționez că s-au realizat și lucrări de decolmatare a șanțurilor, pentru prevenirea unor posibile inundații.
Am făcut toate aceste precizări pentru a vă informa că administrația locală și-a făcut datoria de întreținere a comunei.
Atrag însă atenția că menținerea comunei în bună stare implică și eforturi din partea cetățenilor, sub forma îngrijirii spațiilor din fața caselor și respectării normelor de igienă precum și a programului de colectare a gunoiului menajer, program stabilit de către societatea de salubritate.
Vă informez că și pe mai departe vom acționa pentru asigurarea tuturor acestor activități – lucrări gospodărești din comună și dorim să avem o colaborare exemplară cu toți cetățenii, pentru a avea o comună Secusigiu așa cum ne dorim cu toții.
Viceprimar, Gavril Onu

Both comments and pings are currently closed.